UniTrans Transportstyring


UniTrans er et modulbasert transportstyringssystem som dekker de fleste behov for oppfølging av transportoppdrag. Skjermbilder, menyer osv. settes opp individuelt etter kundenes behov. I dag benyttes UniTrans hos bl. a. bedrifter som driver med distribusjon, flytting, samlast, termo, partilast, budbil, langtransport, transportmegling, kranbiler, anleggsvirksomhet, transportsentraler, bulk, tank, septiktømming, betongtransport, containertrekking og egentransport. 

UniTrans består av en grunnmodul som inneholder oppdragsregistrering, planlegging, fakturering, avregning, bil-/turregnskap, statistikk og integrasjon mot regnskapssystem. I tillegg finnes moduler for dokumentbehandling, skanning, kundeweb, sjåførweb, transportørweb,ordreimport, ordreeksport, E-faktura, factoring, integrert tollbehandlingssystem, POD varsling, posisjonering, kommunikasjonsløsninger for kommunikasjon mot Hogia app og/eller andre billøsninger fra eksterne leverandører. 

UniTrans er under stadig videreutvikling og som bruker av UniTrans vil du som kunde ha tilgang på nye forbedringer i systemet og nye moduler.

Grunnpakke UniTrans


Ordrer som ikke mottas elektronisk registreres enten i forkant eller i etterkant.  Fleksible skjermbilder samt kopieringsmuligheter, maler og fritt definerte ordretorg gjør registreringsrutinen enkel med minimal inntasting.   

En fleksibel og innholdsrik prismatrise gir muligheter for beregning av priser i forkant eller etterkant basert på mengde, lokasjon og individuelle avtaler med kundene. 

Biler, sjåfører og andre ressurser kan på en enkel måte tildeles oppdragene. 

Avregning av innleide biler skjer automatisk ut fra de avtaler som er gjort med den enkelte bileier.  

Fakturering kan skje som E-faktura, E-post faktura (PDF) eller som tradisjonell papirfaktura.  edlegg kan også knyttes til elektronisk faktura. Faktura kan enten være enkel faktura, samlefaktura eller anleggsfaktura. 

Rapporter og statistikker kan hentes ut av systemet enten som ferdig definerte rapporter eller som statistikkdata i excelformat.

Tilleggsmoduler för Hogias godstransporter


Dokumentmodul
Aktuelle dokumenter kan knyttes mot kunde, ordre, anlegg, turer, biler, bileiere og sjåfører. Disse arkiveres på en slik måte at de kan hentes frem, skrives ut eller sendes på mail når man er inne i registrene. Eksempler kan være utsendte tilbud, tilbudsmaler, prisavtaler, korrespondanse, fotografier, avviksmeldinger, fakturaer, sertifikater, vognkort og andre innskannede dokumenter.

Fraktbrevskanning
Fraktbrev kan skannes inn og kobles automatisk til ordrer i UniTrans. Fraktbrev kan søkes opp på kundenummer, ordrenummer, dato eller annen definert referanse. Fraktbrevene kan sendes direkte på mail til kunde eller annen mottaker. Har man web-modul kan også fraktbrev hentes opp her.

Web-løsninger
Hogia`s web-løsninger gir deg og dine kunder en enestående mulighet til å forenkle ordrehåndteringen og forenkle administrasjonen. Denne service er tilgengelig døgnet rundt.

Kunden eller andre som blir gitt tilgang,  kan registre og endre eksisterende ordrer og lagre disse i UniCon. Man kan endre og forespørre status på eksisterende ordrer. 

Hogia SMS
En enkel løsning for å sende ut order, sette statuser og skrive fritekstmeldinger er å benytte Hogia SMS.   Løsningen krever ingen avansert oppkobling mot UniTrans og egner seg bl.a. meget bra for tilfeldig innleide biler.

Bil- og sjåførdisponering
Dersom ordrer blir registrert fortløpende og satt på bil, kan man få en god oversikt over tilgjengelige ressurser frem i tid.  Ressurser kan være biler, kraner, sjåfører eller andre ressurser man ønsker å følge opp.  
Systemet gir en grafisk oversikt.

Tilleggsmoduler för Hogias godstransporter


Dokumentmodul
Aktuelle dokumenter kan knyttes mot kunde, ordre, anlegg, turer, biler, bileiere og sjåfører. Disse arkiveres på en slik måte at de kan hentes frem, skrives ut eller sendes på mail når man er inne i registrene. Eksempler kan være utsendte tilbud, tilbudsmaler, prisavtaler, korrespondanse, fotografier, avviksmeldinger, fakturaer, sertifikater, vognkort og andre innskannede dokumenter.

Fraktbrevskanning
Fraktbrev kan skannes inn og kobles automatisk til ordrer i UniTrans. Fraktbrev kan søkes opp på kundenummer, ordrenummer, dato eller annen definert referanse. Fraktbrevene kan sendes direkte på mail til kunde eller annen mottaker. Har man web-modul kan også fraktbrev hentes opp her.

Web-løsninger
Hogia`s web-løsninger gir deg og dine kunder en enestående mulighet til å forenkle ordrehåndteringen og forenkle administrasjonen. Denne service er tilgengelig døgnet rundt.

Kunden eller andre som blir gitt tilgang,  kan registre og endre eksisterende ordrer og lagre disse i UniCon. Man kan endre og forespørre status på eksisterende ordrer. 

Hogia SMS
En enkel løsning for å sende ut order, sette statuser og skrive fritekstmeldinger er å benytte Hogia SMS.   Løsningen krever ingen avansert oppkobling mot UniTrans og egner seg bl.a. meget bra for tilfeldig innleide biler.

Bil- og sjåførdisponering
Dersom ordrer blir registrert fortløpende og satt på bil, kan man få en god oversikt over tilgjengelige ressurser frem i tid.  Ressurser kan være biler, kraner, sjåfører eller andre ressurser man ønsker å følge opp.  
Systemet gir en grafisk oversikt.