UniCon - Containerutleie


UniCon er et modulbasert system som tar hånd om avfallscontainere, beholdere og andre enheter som krever å bli fulgt opp med hensyn til behandling og plassering. Systemet følger opp transport, utsett, tømming og innhenting av containere samt sørger for automatisk leieberegning. UniCon benyttes i dag i hovedsak av selskaper som plasserer ut containere (beholdere) til bedrifter. 

UniCon består av en grunnmodul som inneholder oppdragsregistrering, planlegging, fakturering, leieberegning, statistikk og integrasjon mot regnskapssystem. I tillegg finnes moduler for dokumentbehandling, kjøpsnota (utbetalingsbilag), containerweb, vektintegrasjoner, E-faktura, factoring, integrert tollbehandlingssystem, POD varsling, posisjonering, kommunikasjonsløsninger for kommunikasjon mot Hogia app og/eller andre billøsninger fra eksterne leverandører. 

UniCon er under stadig videreutvikling og som bruker av UniCon vil du som kunde ha tilgang på nye forbedringer i systemet og nye moduler.

Be om tilbud

Grunnpakke UniCon


Faste ordrer og ruter i kombinasjon med fleksible ordretorg gjør at registrering og oversikt over ordrer blir svært enkel og fleksibel. Ordrer kan være tømming, utsett eller innhenting av containere. 

En fleksibel og innholdsrik prismatrise gir muligheter for beregning av priser i forkant eller etterkant basert på mengde, lokasjon og individuelle avtaler med kundene. 

Biler, sjåfører og andre ressurser kan på en enkel måte tildeles oppdragene. 

Fakturering kan skje som E-faktura, E-post faktura (PDF) eller som tradisjonell papirfaktura. Vedlegg kan også knyttes til elektronisk faktura. Faktura kan enten være enkel faktura, samlefaktura eller anleggsfaktura. 

Rapporter og statistikker kan hentes ut av systemet enten som ferdig definerte rapporter eller som statistikkdata i excelformat.

Tilleggsmoduler för Hogias avfallsløsninger

Tilleggsmoduler för Hogias avfallsløsninger


Dokumentmodul
Aktuelle dokumenter kan knyttes mot kunde, ordre, anlegg, biler og sjåfører. Disse arkiveres på en slik måte at de kan hentes frem, skrives ut eller sendes på mail når man er inne i registrene. Eksempler kan være utsendte tilbud, tilbudsmaler, prisavtaler, korrespondanse, fotografier, avviksmeldinger, fakturaer, sertifikater, vognkort, vektsedler og andre innskannede dokumenter.

Abonnementsfakturering
Dersom kunden ikke skal faktureres pr. oppdrag, men derimot skal faktureres en fast månedlig sum som skal dekke både transport, avfall og leie eller i andre tilfeller hvor kunden blir fakturert med et fast beløp på en frekvens (månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig), benyttes abonnementsfakturering.

Web-løsninger
Hogia`s web-løsninger gir deg og dine kunder en enestående mulighet til å forenkle ordrehåndteringen og forenkle administrasjonen. Denne service er tilgengelig døgnet rundt.

Kunden eller andre som blir gitt tilgang,  kan registre og endre eksisterende ordrer og lagre disse i UniCon. Man kan endre og forespørre status på eksisterende ordrer. Man kan ta ut kopier av gamle ordrer, fakturaer eller bilag. 

Hogia Container Mobile
Et brukervennlig  verktøy som kommuniserer ordreinformasjon mellom sjåfør og ordrekontor på en enkel og effektiv måte.

Hogia SMS
En enkel løsning for å sende ut order, sette statuser og skrive fritekstmeldinger er å benytte Hogia SMS. Løsningen krever ingen avansert oppkobling mot UniTrans og egner seg bl.a. meget bra for tilfeldig innleide biler.

Tilleggsmoduler för Hogias avfallsløsninger

Tilleggsmoduler för Hogias avfallsløsninger


Dokumentmodul
Aktuelle dokumenter kan knyttes mot kunde, ordre, anlegg, biler og sjåfører. Disse arkiveres på en slik måte at de kan hentes frem, skrives ut eller sendes på mail når man er inne i registrene. Eksempler kan være utsendte tilbud, tilbudsmaler, prisavtaler, korrespondanse, fotografier, avviksmeldinger, fakturaer, sertifikater, vognkort, vektsedler og andre innskannede dokumenter.

Abonnementsfakturering
Dersom kunden ikke skal faktureres pr. oppdrag, men derimot skal faktureres en fast månedlig sum som skal dekke både transport, avfall og leie eller i andre tilfeller hvor kunden blir fakturert med et fast beløp på en frekvens (månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig), benyttes abonnementsfakturering.

Web-løsninger
Hogia`s web-løsninger gir deg og dine kunder en enestående mulighet til å forenkle ordrehåndteringen og forenkle administrasjonen. Denne service er tilgengelig døgnet rundt.

Kunden eller andre som blir gitt tilgang,  kan registre og endre eksisterende ordrer og lagre disse i UniCon. Man kan endre og forespørre status på eksisterende ordrer. Man kan ta ut kopier av gamle ordrer, fakturaer eller bilag. 

Hogia Container Mobile
Et brukervennlig  verktøy som kommuniserer ordreinformasjon mellom sjåfør og ordrekontor på en enkel og effektiv måte.

Hogia SMS
En enkel løsning for å sende ut order, sette statuser og skrive fritekstmeldinger er å benytte Hogia SMS. Løsningen krever ingen avansert oppkobling mot UniTrans og egner seg bl.a. meget bra for tilfeldig innleide biler.