Öppna och flexibla transportplaneringssystem som främjar din lönsamhet!


Hogias system för landtransporter är flexibelt och används av företag inom bygg och anläggning, gods- och miljötransporter samt lastbilscentraler för att boka, planera, fakturera och följa upp sina egna eller andras fordon.

Hogias system bygger på en standardplattform från Microsoft och har ett antal väl definierade gränssnitt, som används av våra partners för att kunna koppla ihop sina system med Hogias.

Ring oss på 0303-667 70 så berättar vi mer!

Kontakta oss!