Hogia Moveit Recycle


Moveit Recycle är en del av Hogias satsning för renhållningsbranschen. Lösningen innehåller en webblösning med en kartvy som visar positioner för exempelvis fordon och containrar, en anpassad app och en koppling till Hogia MobiLast som TMS-lösning. 

Appen är specialutvecklad för renhållningsverksamhet och möjliggör kommunikation av orderinformation mellan kontor och chaufför i realtid. När chauffören har loggat in i appen med sin e-postadress, så får han eller hon tillgång till sina ordrar och kan direkt börja använda appen. Chauffören kan på så sätt enkelt hålla reda på dagens utsättningar, tömningar och inhämtningar.

För respektive order finns detaljinformation som rutt, typ av uppdrag, containertyp, fraktion, kontaktperson och telefonnummer. Chauffören kan enkelt uppdatera information som vikt och antal tömda enheter samt registrera eventuella avvikelser. På kontoret är det hela tiden möjligt att följa status för uppdragen som chauffören utför.

Med hjälp av Moveit Recycle nås hela flottan på ett enhetligt sätt, oavsett om föraren är anställd eller inhyrd för ett uppdrag. Om Hogias Kundwebb används kan kunden följa respektive order. Både kunden och transportföretaget kan på detta sätt få aktuell och enhetlig information samtidig. 

Kartvyn i Moveit Recycle ger möjlighet att visa alla avtal på container och andra enheter, det ger en god visuell överblick av vad som står var och kan vara ett stöd i planeringen av rutter.

Ring oss på 0303-667 70 så berättar vi mer!

Produktblad

Hogia Moveit Recycle


Moveit Recycle är en del av Hogias satsning för renhållningsbranschen. Lösningen innehåller en webblösning med en kartvy som visar positioner för exempelvis fordon och containrar, en anpassad app och en koppling till Hogia MobiLast som TMS-lösning. 

Appen är specialutvecklad för renhållningsverksamhet och möjliggör kommunikation av orderinformation mellan kontor och chaufför i realtid. När chauffören har loggat in i appen med sin e-postadress, så får han eller hon tillgång till sina ordrar och kan direkt börja använda appen. Chauffören kan på så sätt enkelt hålla reda på dagens utsättningar, tömningar och inhämtningar.

För respektive order finns detaljinformation som rutt, typ av uppdrag, containertyp, fraktion, kontaktperson och telefonnummer. Chauffören kan enkelt uppdatera information som vikt och antal tömda enheter samt registrera eventuella avvikelser. På kontoret är det hela tiden möjligt att följa status för uppdragen som chauffören utför.

Med hjälp av Moveit Recycle nås hela flottan på ett enhetligt sätt, oavsett om föraren är anställd eller inhyrd för ett uppdrag. Om Hogias Kundwebb används kan kunden följa respektive order. Både kunden och transportföretaget kan på detta sätt få aktuell och enhetlig information samtidig. 

Kartvyn i Moveit Recycle ger möjlighet att visa alla avtal på container och andra enheter, det ger en god visuell överblick av vad som står var och kan vara ett stöd i planeringen av rutter.

Ring oss på 0303-667 70 så berättar vi mer!

Produktblad

Miljötransportörens krav på flexibilitet


Transportföretag inom renhållning och avfall kräver system som klarar av att separera taxor och kostnader för t.ex. olika fraktioner. 

Hogias transportlösning är anpassad efter miljötransportörens verksamhet och hjälper dig att effektivisera vardagen med ett helintegrerat system för bl.a. orderhantering, e-fakturering och positionering av enheter.

Ring oss på 0303-667 70 så berättar vi mer!

Kontakta oss!

Koll på resurserna med smidig positioneringstjänst


Positionera fältplacerade resurser enkelt och kostnadseffektivt med Locateit. Stationära enheter märks med en QR-kod som smidigt scannas och positioneras med en vanlig mobil. Kartan i resursregistret ger snabbt en tydlig bild över resurserna.

Kontroll – full överblick på hela verksamheten

Tillgänglighet – alla kan svara på vad som står var

Service – alltid aktuell information höjer servicenivån mot kund

Effektivisera verksamheten från 325 kronor per månad. 

Ring oss på 0303-667 70 så berättar vi mer!

Kontakta oss!