Hogia Moveit Sjöcontainer


Moveit Sjöcontainer ger dig rätt information i rätt tid på ett enkelt sätt, vilket är grunden till en effektiv transportplanering. 

Hogia Moveit är en ny serie molnprodukter för transportplanering, som syftar till att hjälpa åkeriet att effektivisera planeringen av sina transportuppdrag till och från terminalen. Integration till terminalsystemet ger värdefull information i realtid om när fartygen anländer till terminalen. Alla transporter föraviseras för en snabbare inpassering vid terminalen. Köer utanför terminalen kan minskas, vilket är positiv för både miljön och säkerheten. 

Smidig inpassering

Med föravisering kan föraren åka till terminalen i rätt tid och slipper vänta i onödan. Vid gaten går inpasseringen smidigt med inpasseringsinformation direkt i appen och föraren kan köra in på terminalen utan att lämna bilen.

Kontroll på leveransstatus

Information om när en enhet anländer terminalen uppdateras automatiskt i transportledarvyn. All information är i realtid, vilket gör att du enkelt kan se avvikelser, som exempelvis när ett fartyg/tåg är försenat. Det underlättar planeringen och skapar förutsättningar för en bättre optimering av transportuppdraget. Vid förseningar kan uppdraget planeras om och föraren kan ta andra uppdrag. Det blir en effektivare användning av både tid och resurser. 

Hög leveransprecision

När företag minskar sina lagernivåer behövs fler och tätare transporter för att lagret ska innehålla rätt kvantiteter. Det ställer höga krav på hög leveransprecisionen hos transporterna för att kunna minimera säkerhetslager som skyddar för dålig precision. Att helt eliminera lagerfunktionen är även populärt och det har utmynnat i begreppet Just in Time (JIT). Ordern uppdateras automatiskt med realtidsinformation från olika led i transportkedjan. Därmed kan transportören uppge en mer exakt tid för leveransen oavsett tid på dygnet. Det ger en hög leverans precision. 

Ring oss på 0303-667 70 så berättar vi mer!
 

Kontakta oss

Funktioner i Hogia Moveit


Transportledarvy

I transportledarvyn får du enkelt kontroll över status på alla dina uppdrag. Här registrerar du orden, som sedan automatiskt skapar en arbetsorder. Arbetsordern tilldelas sedan den som ska utföra orden. Information om när en enhet anländer terminalen uppdateras automatiskt i transportledarvyn.

Kundordervy

I kundordervy registreras kundorder och här kan man även ställa en prisfråga på en transport. 

Uppdrag

Ett uppdrag består av ett antal arbetsorder som kan tillhöra olika kundorder. När ett uppdrag skickas till terminalsystemet kan terminalsystemet returnera en inpasseringskod till transportplaneringsystemet som föraren använder för att passera genom gaten. Ett uppdrag kan bestå av arbetsorder från flera olika kundorder.

Locations

Ett register för att hantera koordinatsatta platser till exempel terminaler, hamnar och depåer.

Mobilapp till förare

Information till förare om status på de uppdrag dom tilldelats, samt få inpasseringskoder för terminalbesök.

Kontakta oss!

Funktioner i Hogia Moveit


Transportledarvy

I transportledarvyn får du enkelt kontroll över status på alla dina uppdrag. Här registrerar du orden, som sedan automatiskt skapar en arbetsorder. Arbetsordern tilldelas sedan den som ska utföra orden. Information om när en enhet anländer terminalen uppdateras automatiskt i transportledarvyn.

Kundordervy

I kundordervy registreras kundorder och här kan man även ställa en prisfråga på en transport. 

Uppdrag

Ett uppdrag består av ett antal arbetsorder som kan tillhöra olika kundorder. När ett uppdrag skickas till terminalsystemet kan terminalsystemet returnera en inpasseringskod till transportplaneringsystemet som föraren använder för att passera genom gaten. Ett uppdrag kan bestå av arbetsorder från flera olika kundorder.

Locations

Ett register för att hantera koordinatsatta platser till exempel terminaler, hamnar och depåer.

Mobilapp till förare

Information till förare om status på de uppdrag dom tilldelats, samt få inpasseringskoder för terminalbesök.

Kontakta oss!